Masterprojekt

Sporządzamy najwyższej
jakości dokumentacje
aplikacyjne

# Portfolio / Wygrane konkursy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku

Dotacja: 1 587 685

Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

Wprowadzenie e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów w Specjalistycznym Zespole Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

Dotacja: 1 449 065

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Rozwój e-usług medycznych oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku - Bialej

Dotacja: 1 480 95

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Lepsza jakość życia obywateli dzięki wdrożeniu usług publicznych opartych na ICT w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza

Dotacja: 4 211 511

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

E-pacjent w SPZOZ w Brzesku – wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych

Dotacja: 2 618 274

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Modernizacja systemu zarządzania ZOZ w Suchej Beskidzkiej z wykorzystaniem technologii informatycznych wraz z wdrożeniem e-usług.

Dotacja: 2 898 784

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Zwiększenie wykorzystania narzędzi ICT w zakresie usług świadczonych przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Dotacja: 447 083

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Wprowadzenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Dotacja: 5 293 199

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w SPZOZ ZOZ w Głuchołazach

Dotacja: 456 062,19

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dotacja: 2 599 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku

Informatyzacja SP ZOZ w Giżycku wraz z uruchomieniem witryny internetowej e-zozgizycko

Dotacja: 1 221 812

SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nowej Dębie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

Dotacja: 2 483 240

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Kolbu-szowej jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

Dotacja: 2 236 809

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Przeworsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

Dotacja: 2 556 726

Szpital Powiatowy w Mielcu

Kompleksowa informatyzacja Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

Dotacja: 3 777 441

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Kompleksowa informatyzacja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

Dotacja: 2 533 000

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w SP ZZOZ w Żurominie

Dotacja: 2 712 602

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Podniesienie jakości działania systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację taboru ambulansów ratunkowcyh SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

Dotacja: 258 798

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Zakup wyrobów medycznych oraz wymiana dźwigów szpitalnych w celu poprawy jakości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSS Nr 3 w Rybniku

Dotacja: 1 254 193

Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

Modernizacja obiektu "Dyrektorówki" w celu podniesienia jakości i dostępności usług lecznictwa otwartego oraz dostosowania obiektu do wymogów prawa

Dotacja: 1 845 435

Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

Poprawa jakości oraz dostępności usług Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych

Dotacja: 1 144 386

Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

Rewitalizacja wraz z odtworzeniem walorów historycznych i krajobrazowych zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej

Dotacja: 1 781 493

Obwód Lecznictwa Kolejowego - s.p.z.o.z. w Bielsku - Białej

Modernizacja Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Bielsku - Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności świadczonych usług medycznych

Dotacja: 1 660 248

Obwód Lecznictwa Kolejowego - s.p.z.o.z. w Bielsku - Białej

Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Bielsku - Białej

Dotacja: 297 850

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

Remont i przebudowa Przychodni Wielospecjalistycznej w Mikołowie przy ul. Okrzei 31

Dotacja: 1 196 981

Powiat Zawierciański

Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu

Dotacja: 13 183 324

Powiat Zawierciański

Zakup urządzeń medycznych wraz z przebudową i remontem pomieszczeń Zakładu RTG i USG w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

Dotacja: 839 225

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu

Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności świadczonych usług medycznych

Dotacja: 758 726

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach

Dotacja: 651 332

Miasto Bielsko - Biała

Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

Dotacja: 4 500 288,40

Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny

Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój WORR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych

Dotacja: 2 196 807

Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny

Dostosowanie Uzdrowiska w Goczałkowicach - Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowiskowej

Dotacja: 1 669 780

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej

Usprawnienie diagnostyki i analityki onkologicznej poprzez modernizację i dostosowanie do wymogów prawa Laboratorium i Zakładu Patomorfologii w Beskidzkim Centrum Onkologii

Dotacja: 979 262

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” Spółka Akcyjna

Przebudowa i wyposażenie części budynku Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego „Równica” w Ustroniu dla potrzeb kuracjuszy z rzadkimi zespołami chorobowymi, alergiami i po transplantacjach narządów

Dotacja: 807 943

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

Minimalizacja zagrożeń środowiskowych poprzez usunięcie i utylizację materiałów azbestowych z budynków Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach – Ochojcu

Dotacja: 2 715 993

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

Kompleksowa termomodernizacja budynku GOK przy ul. Ziołowej 47 w Katowicach wraz z modernizacją źródła ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń na terenie miasta Katowice

Dotacja: 4 721 749

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp z o.o.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez kompleksową modernizację gospodarki cieplnej Szpitala Miejskiego w Żorach

Dotacja: 3 310 934

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynków SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy jakości powietrza na terenie powiatu miasta Zabrze

Dotacja: 4 644 722

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Rozwój innowacyjnej chirurgii poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz OAiIT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko ŚUM - etap II

Dotacja: 8 490 226

Swiętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

Dotacja: 4 282 412

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa

Dotacja: 4 196 589

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Brzesku do wymogów obowiązujących przepisów prawa, wraz z doposażeniem w aparaturę medyczną

Dotacja: 3 504 985

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Podniesienie dostępności do SOR SPZOZ w Brzesku poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców

Dotacja: 767 353

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Zakup ambulansów przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Dotacja: 632 790

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez budowę lądowiska i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego w ZOZ w Suchej Beskidzkiej

Dotacja: 1 601 031

NZOZ MEDZAK Spólka Cywilna Gabriela Adamowska, Mariusz Ogłódek

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego poprzez adaptację i przebudowę części budynku usługowego na potrzeby NZOZ MEDZAK S.C.

Dotacja: 230 742

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "OLMED"

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakości usług medycznych Niepublicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej OLMED w Kędzierzynie-Koźlu

Dotacja: 224 171

Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej B-MED

Poprawa jakości i dostępności ambulatoryjnej opieki medycznej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego poprzez modernizację i doposażenie SNZOZ B-MED

Dotacja: 345 279

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Zakup aparatu RTG z osprzętem dla SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

Dotacja: 703 277

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Przebudowa pawilonu głównego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni

Dotacja: 8 143 186

Gmina Poręba

Modernizacja i dosprzętowienie SP ZOZ w Porębie w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych

Dotacja: 243 362

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dotacja: 1 995 968

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Podniesienie bezpieczeństwa i jakości zabiegów operacyjnych poprzez modernizację i zakup aparatury medycznej na blok operacyjny i oddział ginekologiczno-położniczy ZOZ w Ostrowcu Św.

Dotacja: 8 002 865

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu

Doposażenie SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną w celu podniesienia standardu i zwiększenia dostępności usług medycznych świadczonych przez Szpital

Dotacja: 942 785

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku

Rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Giżycku w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie powiatu giżyckiego i węgorzewskiego - etap I: SOR

Dotacja: 12 776 513

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku

Doposażenie Pracowni Endoskopowej, Pracowni Bronchoskopii oraz Bloku operacyjnego SP ZOZ w Giżycku w nowoczesny sprzęt celem poprawy jakości opieki zdrowotnej w powiatach giżyckim i węgorzewskim

Dotacja: 699 313

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

Poprawa dostępności deficytowych usług medycznych na obszarach wiejskich poprzez dostosowanie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku do obowiązujących wymogów prawnych – IV etap

Dotacja: 4 382 254

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej Budynku Głównego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku poprzez termomodernizację i montaż kolektorów słonecznych

Dotacja: 943 508

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nisku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

Dotacja: 2 113 524

SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii w SPZ ZOZ w Nowej Dębie

Dotacja: 2 032 608

SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Zakup dwóch ambulansów dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

Dotacja: 625 045

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

Poprawa jakości i dostępności opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia w SP ZOZ w Kolbuszowej poprzez stworzenie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z zapleczem diagnostycznym

Dotacja: 1 037 879

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku

Termomodernizacja Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej SP ZOZ w Lesku oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w celu poprawy efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynku

Dotacja: 772 876

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku

Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM

Dotacja: 1 822 131

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w województwie lubelskim poprzez zakup sprzętu medycznego oraz ucyfrowienie radiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

Dotacja: 3 630 319

Gmina Majdań Królewski

Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w gminie Majdan Królewski

Dotacja: 312 081

Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny

Kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego

Dotacja: 2 751 690

Powiat Brzeski

Poprawa dostępności deficytowych usług opieki hospicyjnej poprzez modernizację i wyposażenie II piętra budynku PPZOL w Brzesku na potrzeby hospicjum

Dotacja: 1 279 604

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” Spółka Akcyjna

Termomodernizacja budynku Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego „Równica” w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej 7

Dotacja: 1 820 810

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Rozwój diagnostyki kardiologicznej w powiecie kędzierzyosko – kozielskim poprzez zakup nowoczesnego sprzę-tu na potrzeby SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu

Dotacja: 874 105

Powiat Zawierciański

Zakup aparatury diagnostycznej i wprowadzenie radiografii cyfrowej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu

Dotacja: 878 211

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

Zakup nowych urządzeń medycznych do diagnostyki chorób serca

Dotacja: 1 470 126

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Nowoczesne ratownictwo medyczne – zakup dwóch karetek dla SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku (aktualizacja dokumentacji)

Dotacja: 362 755

Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej

Przebudowa i adaptacja budynku kuchni na przychodnie i aptekę w Beskidzkim Centrum Onkologii

Dotacja: 1 118 221

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Zakup zestawu do endoskopii dla Szpitala im.Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Dotacja: 551 903

Szpital Powiatowy w Zawieciu

Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Szpitala powiatowego w Zawierciu

Dotacja: 1 986 972

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Program podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych SPZZOZ w Nowej Dębie

Dotacja: 1 485 016

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

Podniesienie jakości świadczeń w SPZZOZ Nisko poprzez zakup sprzętu medycznego i diagnostycznego

Dotacja: 1 599 753

SP ZOZ Szpital Kolejowy Wilkowice Bystra

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez zakup sprzętu

Dotacja: 774 517

SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Doposażenie SPZOZ w Mińsku Mazowieckim w aparaturę i sprzęt medyczny

Dotacja: 1 958 985

Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej

Program wczesnego wykrywania nowotworów piersi na Podbeskidziu

Dotacja: 2 246 992

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dobra diagnoza - leczenie - życie

Dotacja: 1 990 880

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lesku

Program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym w Bieszczadach

Dotacja: 1 416 128

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Profilaktyczny program wykrywania nowotworów piersi

Dotacja: 4 489 148

Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej

Kompleksowa termomodernizacja Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Dotacja: 4 065 436

Gmina Miejska Kraków

Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Dotacja: 2 771 178

Gmina Miejska Kraków

Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie

Dotacja: 2 688 720

Gmina Miejska Kraków

Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie

Dotacja: 1 789 531

Gmina Miejska Kraków

Modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie w celu dostosowania jednostki do wymogów prawa oraz potrzeb osób niepełnosprawnych

Dotacja: 1 556 922

Gmina Miejska Kraków

Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie poprzez unowocześnienie pracowni nauki zawodu.

Dotacja: 56 059

Gmina Miejska Kraków

Modernizacja DPS przy Praskiej 25 w Krakowie w celu dostosowania placówki do wymogów standaryzacyjnych wynikających zprzepisów prawa

Dotacja: 647 495

Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie

Szlak Lasów Miejskich Krakowa – ochrona najcenniejszych biocenoz przed nadmierną presją turystów

Dotacja: 681 314

Gmina Miejska Kraków

Modernizacja obiektów hotelarskich oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Kolonijno-Wczasowego w Gołkowicach Górnych

Dotacja: 883 860

Powiat Kędzierzyńsko - kozielski

Przebudowa i doposażenie regionalnych placówek oświatowych Powiatu Kędzierzyosko - Kozielskiego. Benefi-cjent: Powiat Kędzierzyosko - Kozielski

Dotacja: 1 901 484

Geocarbon sp. z o.o.

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania prądu elektrycznego z przemysłowych odpadów cieplnych

Dotacja: 28 997 035

Miasto Bielsko-Biała

Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II

Dotacja: 10 440 193

Fundacja Świętej Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie

Wdrożenie kompleksowej opieki medycznej nad osobami starszymi przez Fundację Świętej Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie

Dotacja: 2 912 351

Gmina Goczałkowice - Zdrój

Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju - adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną

Dotacja: 948 562

Powiat Zawierciański

Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu OZE

Dotacja: 6 922 139

Szpital Powiatowy w Zawierciu

Program badań onkologicznych układu pokarmowego w powiecie zawierciańskim i myszkowskim szansą na dłuższe życie w dobrym zdrowiu

Dotacja: 1 494 389

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lesku

Utworzenie Oddziału Opieki Paliatywnej w SP ZOZ w Lesku wraz z programem działań zmierzających do wydłużenia okresu życia ludności w Bieszczadach

Dotacja: 2 345 980

Miasto Tychy

Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy

Dotacja: 2 705 475

Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Górnośląskie Centrum Medyczne

Termomodernizacja części niskiej Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego wraz z modernizacją źródła ciepła

Dotacja: 1 143 000

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Zakup 4 szt. kardiomonitorów wrazz centralą monitorującą kardiomonitory dla podwyższeniajakości usług świadczonych naOddziale WewnętrznymKrapkowickiego Centrum ZdrowiaSp. z o.o.

Dotacja: 50 000

Samodzielny PublicznyZakład OpiekiZdrowotnej ZOZ w Głuchołazach

Budowa strony internetowej Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach dostosowanej dopotrzeb osób niepełnosprawnych

Dotacja: 19 847

SzpitalPowiatowy w Zawierciu

Budowa strony internetowejSzpitala w Zawierciudostosowanej do potrzeb osóbniepełnosprawnych

Dotacja: 24 800

„KOL–MED” spzoz w Tarnowie

Wykorzystanie narzędzi ICT dla podnoszenia standardów obsługi pacjenta i doskonalenia organizacji pracy w Centrum Medycznym „ KOL–MED” spzoz w Tarnowie

Dotacja: 977 977

SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim

Przebudowa wraz z zakupem sprzętu medycznego dla SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzkim

Dotacja: 1 524 934

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej

Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii

Dotacja: 425 286

Gmina Miejska Kraków/ Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. ZenonaKlemensiewicza

Adaptacja i modernizacja infrastrukturydydaktycznej kształcenia zawodowego ZespołuSzkół Poligraficzno-Medialnych im. Z.Klemensiewicza w Krakowie

Dotacja: 678 300

Gmina Miejska Kraków/ Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta wKrakowie

Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie

Dotacja: 355 965

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Termomodernizacja obiektów CPiT w ramach Programu optymalizacji gospodarki cieplnej oraz ochrony środowiska naturalnego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Dotacja: 1 938 075

SPZOZ ZOZ w Głuchołazach

Zdrowie, edukacja, rozwój. SPZOZ ZOZ w Głuchołazach dla Seniorów i osób niesamodzielnych

Dotacja: 889 567

SPZZOZ w Żurominie

Zaopiekuj się mną! SPZZOZ w Żurominie naprzeciw potrzebom osób niesamodzielnych, zwłaszcza w wieku 65+

Dotacja: 957 956

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jako forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi przebywającymi na terenie powiatu mikołowskiego wraz z działaniami edukacyjnymi

Dotacja: 899 189

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o. o.

Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej oferującego kompleksową opiekę medyczną, pielęgnację, rehabilitację i edukację, jako realizację Misji Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o. o. - Czyńmy Dobro

Dotacja: 987 626

GABINET SENIORA Kompleksowe Usługi Medyczne. Specjalistyczna Prywatna Praktyka Lekarska Tomasz WANTUŁA

Czas zdrowia – opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w powiecie kędzierzyńsko - kozielskim

Dotacja: 190 455

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowiczaw Gorlicach

Rozbudowa i przebudowa wraz z doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań technologicznych

Dotacja: 3 394 345

Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim poprzez doposażenie i zastosowanie technologii energooszczędnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Brzesku

Dotacja: 2 927 734

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Sieradzu

Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Dotacja: 2 079 929

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Budowa i wyposażenie pawilonu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz utworzenie lądowiska dla helikopterów w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego

Dotacja: 5 905 856,94

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3w Rybniku

Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku

Dotacja: 3 398 200

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia

Dotacja: 3 399 457

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Rozwój infrastruktury ratownictwa medycznego w powiecie suskim poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej

Dotacja: 3 383 853

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

Wykonanie prac remontowo-budowlanych wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Międzychodzie w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie międzychodzkim

Dotacja: 2 846 428

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp.z.o.o.

Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.

Dotacja: 3 735 350

FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci z terenu Subregionu Centralnego województwa śląskiego.

Dotacja: 1 780 931

CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W BYSTREJ

Inwestycja w odnawialne źródła energii - optymalizacja gospodarki energią elektryczną w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Dotacja: 816 786

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Poprawa wydajności i skuteczności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie SPZOZ w Głubczycach

Dotacja: 1 815 765

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej

Doposażenie i modernizacja Oddziału Pulmonologicznego z Pododdziałem Chemioterapii w SPZOZ ZOZ w Głuchołazach w celu podniesienia wydajności leczenia nowotworów płuc

Dotacja: 1 721 033

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostnomięśniowego z województwa opolskiego

Dotacja: 1 538 491

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Chirurgii z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej oraz Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologii w Krapkowickim Centrum Zdrowia spółka z o. o.

Dotacja: 1 982 145

Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.

Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i nowotworów układu oddechowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Dotacja: 1 999 536

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach

Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału GinekologicznoPołożniczego i Noworodków w Krapkowickim Centrum Zdrowia spółka z o. o.

Dotacja: 1 511 665

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Poprawa bilansu energetycznego budynków Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez modernizację źródła ciepła wraz z wymianą instalacji sanitarnych

Dotacja: 2 693 647

Miejski Klub Sportowy TARNOVIA w Tarnowie

Poprawa efektywności energetycznej budynku hali sportowej w Miejskim Klubie Sportowym TARNOVIA, ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów

Dotacja: 463 526

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego

Dotacja: 592 491

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Pro life! Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego

Dotacja: 503 583

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o. o.

Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców Krakowa - przede wszystkim w wieku 50-65 lat.

Dotacja: 582 075

Opolskie Centrum Rehabilitacju w Korfantowie Sp. z o.o.

Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic.

Dotacja: 1 599 823

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z.o.o

Bądź sprytniejszy niż rak! Program badań profilaktycznych raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu krapkowickiego.

Dotacja: 901 897

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Przebudowa i nowoczesne wyposażanie Oddziału Urologicznego SPSK nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM szansą na skuteczną walkę z nowotworami układu moczowo-płciowego

Dotacja: 5 872 210

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Budowa instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji na bazie istniejącej kotłowni w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dotacja: 1 065 188

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zintegrowany system opieki medycznej obejmujący prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej diagnostyki chorób naczyń mózgowych wśród osób 40 do 65 lat

Dotacja: 936 475

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Podniesienie standardu leczenia na oddziałach dedykowanych dzieciom w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM w Katowicach poprzez ich przebudowę i wyposażenie

Dotacja: 29 530 956

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku

Dotacja: 4 634 888

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Poprawa funkcjonowania infrastruktury systemu ratownictwa medycznego w powiecie gorlickim poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Dotacja: 2 366 553

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla smigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku

Dotacja: 2 543 229

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świetokrzyskim

Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego

Dotacja: 5 949 351

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej

Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych w stanach zagrożenia zdrowia i życia

Dotacja: 2 220 913

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej Curie

Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb ZOZ w Skarżysku Kamiennej oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt medyczny

Dotacja: 1 910 817

Gmina Mszana Dolna

Ochrona środowiska naturalnego Gminy Mszana Dolna poprzez wymianę starych pieców na nowoczesne kotły w ramach działania 4.4.2

Dotacja: 2 136 341

Gmina Mszana Dolna

Ochrona środowiska naturalnego Gminy Mszana Dolna poprzez wymianę starych pieców węglowych na nowoczesne kotły w ramach RPO działanie 4.4.3.

Dotacja: 2 288 107

Gmina Mszana Dolna

Przebudowa segmentu "A" budynku Miejskiego Centrum Kultury "Sokół" w Mszanie Dolnej.

Dotacja: 1 478 539

Gmina Jodłownik

Przedszkole otwartym oknem na świat - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik

Dotacja: 1 220 014

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego

Dotacja: 5 253 152

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Wdrożenie e-usług w SPZOZ w Głubczycach szansą na poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

Dotacja: 2 253 156

Krapkowickie Centrum Zdrowia spółka z o. o.

Wprowadzenie e-usług w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Dotacja: 832 113

Miasto Mszana Dolna

Rozwój systemu gospodarki odpadami poprzez budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Mszanie Dolnej

Dotacja: 279 422

Miasto Mszana Dolna

Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez usuwanie i utylizację azbestu oraz wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mszana Dolna

Dotacja: 62 650

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym

Dotacja: 7 069 196

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SPZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo – Ortopedyczne

Dotacja: 5 344 173

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług

Dotacja: 4 221 030

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

Podniesienie funkcjonalności Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w celu dostosowania do aktualnych trendów demograficzno-epidemiologicznych

Dotacja: 9 298 096

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia

Dotacja: 3 113 008

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Lepsze życie! program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego

Dotacja: 3 170 266

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁUCHOŁAZACH

Podniesienie dostępności leczenia chorób układu krążenia pacjentów woj. opolskiego poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Poradni Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej SPZOZ ZOZ w Głuchołazach.

Dotacja: 652 649

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Dotacja: 775 438

CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W BYSTREJ

Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii

Dotacja: 14 513 745

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego.

Dotacja: 13 211 680

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia w Katowicach przy ul. Leopolda Markiefki 87 na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym w modelu opieki koordynowanej w regionie śląskim

Dotacja: 4 633 237

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM.PROF.STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Poprawa warunków pracy personelu zatrudnionego w szpitalu.

Dotacja: 1 332 560

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Poprawa warunków pracy i ograniczenie występowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy szansą na długotrwałe zatrudnienie

Dotacja: 1 085 137

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w celu zwiększenia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Dotacja: 1 458 853

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

Wdrożenie systemu e-zdrowia w SPZZOZ w Janowie Lubelskim.

Dotacja: 2 768 829

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

Dotacja: 377 315

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Janowie Lubelskim

Dotacja: 421 753

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Dotacja: 335 240

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Dotacja: 308 125

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Dotacja: 5 211 264

© Masterprojekt S.C.2021

PK