Masterprojekt

Sporządzamy najwyższej
jakości dokumentacje
aplikacyjne

Fundusze Strukturalne
Programy krajowe
Fundusze EOG / "Norweskie"

Od 2004 roku dla naszych Klientów pozyskaliśmy
480 mln zł dotacji na blisko 180 projektów

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie aplikowania o fundusze i rozliczania otrzymanych środków. Oferta skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych

Najnowsze informacje

Aktualności, wydarzenia, konkursy

Wygrane konkursy

Od 2004 roku obsługujemy naszych Klientów w zakresie aplikowania o dotacje inwestycyjne. Obszarem naszych zainteresowań są fundusze strukturalne UE oraz środki krajowe. Do chwili obecnej pozyskaliśmy około 482 mln zł dotacji na blisko 180 projektów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku

Dotacja: 1 587 685

Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

Wprowadzenie e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów w Specjalistycznym Zespole Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

Dotacja: 1 449 065

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Rozwój e-usług medycznych oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku - Bialej

Dotacja: 1 480 95

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Lepsza jakość życia obywateli dzięki wdrożeniu usług publicznych opartych na ICT w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza

Dotacja: 4 211 511

Background img

wygrywamy konkursy dotacyjne

© Masterprojekt S.C.2021

PK