Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

   Wartość pozyskanych dotacji to około 314 mln zł na projekty o wartości 533 mln zł

Rozliczanie projektu finansowanego ze źródeł preferencyjnych

Przedstawiamy ofertę rozliczania projektu finansowanego ze źródeł preferencyjnych: dotacją Funduszy Strukturalnych UE 2014-2020, innych źródeł zagranicznych, źródeł krajowych.  

Zakres: 

Oferta dotyczy rozliczania projektów inwestycyjnych aplikujących o bezzwrotne lub zwrotne finansowanie w ramach funduszy strukturalnych, źródeł krajowych, innych źródeł zagranicznego finansowania inwestycji.

Wyłączenia:

Oferta nie obejmuje projektów realizowanych w konsorcjach, projektów kluczowych, projektów o charakterze szkoleniowym, projektów gdzie całość dokumentacji sporządzana jest w języku angielskim;

Czas realizacji usługi:

 1. Pierwszym miesiącem realizacji usługi jest miesiąc wskazany przez Zamawiającego, w którym mamy rozpocząć realizację czynności objętych umową; 
 2. Ostatnim miesiącem realizacji usługi jest miesiąc złożenia wniosku o płatność końcową; 
 3. Minimalny okres rozliczania projektu to 6 miesięcy; 

Oferta obejmuje: 

 1. Przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu i dotyczących Projektu, wymaganych przez Instytucję Zarządzającą w formie i terminie obowiązującym Beneficjenta,
 2. Przygotowanie i aktualizacja załączników do umowy o dofinansowanie w terminie obowiązującym Beneficjenta,
 3. Przygotowanie dokumentów do aneksów do umowy o dofinansowanie,
 4. Przygotowanie dokumentów i informowanie Instytucji Zarządzającej o konieczności przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowanych;
 5. Przygotowanie wniosków o dokonanie zmiany w Projekcie, w sytuacji gdyby taka nastąpiła, w terminie i na zasadach obowiązujących Beneficjenta;
 6. Przygotowanie wniosków z uzasadnieniem o przedłużenie okresu realizacji projektu, w sytuacji gdyby nastąpiła taka potrzeba, w terminach i na zasadach obowiązujących Beneficjenta;
 7. Przygotowanie dokumentów informujących o zamiarze dokonania zmian prawno – organizacyjnych w statusie Beneficjenta, które miałyby wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów i rezultatów;
 8. Przygotowanie dokumentów informujących o zmianie danych teleadresowych oraz zmianie numerów rachunków bankowych związanych z realizacją Projektu;
 9. Przygotowanie dokumentów informujących o wystąpieniu siły wyższej i jej wpływie na realizację Projektu;
 10. Przygotowanie dokumentów i informowanie Instytucji Zarządzającej o statusie Beneficjenta jako płatnika podatku VAT oraz o kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie;
 11. Opracowanie wniosków o płatności zaliczkowe i płatności pośrednie wraz z wymaganymi załącznikami w formie i terminie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą;
 12. Opracowanie wniosków o płatność końcową wraz z wymaganymi załącznikami w formie i terminie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą;
 13. Nadzór nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem;
 14. Nadzór nad realizacją przez Beneficjenta obowiązków informacyjno – promocyjnych zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, nadzór nad promocją projektu;

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą cenową w pliku PDF. 

Zapraszamy do współpracy
Masterprojekt S.C.  

Oferta PDF: