Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dokumentacja aplikacyjna / studium wykonalności

Szanowni Państwo. 

Proponujemy Państwu wykonanie dokumentacji konkursowej do Funduszy Strukturalnych UE, źródeł krajowych, innych programów międzynarodowych. Planując zakres usługi wykorzystaliśmy nasze wieloletnie doświadczenie przy realizacji projektów. Uważamy że wysoka jakość dokumentacji wynika w znacznie większym stopniu z  organizacji pracy nad zleceniem, organizacji zespołu projektowego, niż z indywidualnego wysiłku pojedynczej osoby. 

W zależności od potrzeb danego Klienta jesteśmy w stanie zaproponować bardzo atrakcyjną cenę wynikającą z efektu skali i naszego know how, a dla szczególnie ważnych inwestycji skoncentrować się na jakości realizując pełną specyfikację usługi przedstawioną w dalszej części opracowania.

Oferta standardowo obejmuje:

 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego;
 • przygotowanie studium wykonalności projektu lub biznes planu; 
 • przygotowanie listy załączników oraz wykonanie wybranych załączników (generalnie przygotowujemy te załączniki które nie są opracowaniami technicznymi, dokumentami urzędowymi, pozwoleniami, etc);
 • wydruki przygotowanych dokumentów, odpowiednie opisanie, oklejenie teczek, segregatorów, płyt CD;
 • na wezwanie Instytucji Zarządzającej - bezpłatne wprowadzenie poprawek na wszystkich etapach oceny;
 • prowadzenie projektu na platformie elektronicznej online (komunikacja, współpraca, repozytorium plików).

 

Cena:

Cena dokumentacji dostosowana jest do specyfiki i wymogów konkretnego konkursu. 

W zależności od potrzeb danego Klienta jesteśmy w stanie zaproponować bardzo atrakcyjną cenę wynikającą z efektu skali i naszego know how, lub dla szczególnie ważnych inwestycji skoncentrować się na jakości realizując pełną specyfikację usługi przedstawioną w dalszej części opracowania.

 

Czas realizacji:

 • w terminie 3 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zlecenia określimy dane niezbędne do wykonania dokumentacji aplikacyjnej;
 • sporządzenie wersji konsultacyjnej dokumentacji to szacunkowo około 15 dni roboczych od przekazania danych do projektu;
 • Wprowadzenie poprawek do wniosku po konsultacjach z Klientem zajmuje zwykle do 5 dni od otrzymania uwag.

 

Forma współpracy:

Proponujemy, aby do współpracy podchodzić w z myślą o jej efektywności. Tam gdzie wymagana jest nasiadówka chętnie Państwa odwiedzimy lub zaprosimy do swojego biura. Jednak kiedy pracujemy na informacji, informacja ta musi zostać przejazana w formie elektronicznej, przez internet (nie telefon, nie fax). 

Aby lepiej zorganizować wymianę informacji w formie elektronicznej, umożliwić wirtualną współpracę wielu osób  lub całych zespołów, zapewnić właściwy backup informacji (przez wiele lat, bo częśto nawet po latach musimy wracać do jakichś szczegółów ustaleń aby rozwiązać specyficzny problem Klienta) Współpraca odbywa się poprzez udostępnianą Klientom aplikację do zarządzania projektami. 

Wersję konsultacyjną dokumentacji otrzymacie Państwo w formie elektronicznej. Widząc całość opracowania bardzo często Klient jest w stanie przedstawić dodatkową argumentację lub wejść z nami w interakcje celem dodatkowego ulepszenia dokumentacji. 

Wersję finalną otrzymacie w formie papierowej (ilość sztuk wymagana przez instytucję prowadzącą konkurs + jedna archiwalna wersja dla Zleceniodawcy). 

Wersja finalna dostępna będzie także zawsze w formie elektronicznej poprzez system zarządzania projektami.

Poprawki na etapie oceny formalnej i merytorycznej otrzymacie Państwo w wersji elektronicznej, gdyż ten etap pracy nad projektem związany jest zwykle z dużą presją czasu i zwyczajnie nie starcza go na fizyczne przesyłanie dokumentów. Klient dostaje więc opracowania w formie elektronicznej, drukuje, podpisuje, wysyła poprawkę do instytucji prowadzącej konkurs. 

 

Aspekty jakościowe realizowanych usług:

 • Kompleksowe podejście. Możemy zająć się Państwa projektem poczynając od pracy nad jego wstępną koncepcją, aż do zakończenia jego rozliczania.  
 • Poprawność formalna. W strukturze realizacji projektu oprócz osoby prowadzącej projekt i osoby odpowiedzialnej za wyeksponowanie kryteriów jego oceny, uwzględniamy również osobę odpowiedzialną za jego kontrolę.
 • Kryteria oceny projektu. Przy odpowiedniej wycenie zlecenia, w strukturze realizacji projektu po stronie Masterprojektu wyodrębnić możemy osobę, której jedynym zadaniem jest dopilnowanie możliwie najlepszego wyeksponowania walorów projektu w kontekście kryteriów oceny danego konkursu.
 • Modyfikacje projektu. Na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej pomagamy Klientowi modyfikować zakres projektu w taki sposób, aby jak najlepiej dostosować go do wymagań konkursu.
 • Rozwiązywanie problemów. Angażujemy się w rozwiązywanie problemów decyzyjnych powstających na etapie tworzenia koncepcji projektu i przygotowywania dokumentacji.
 • Aplikacja do zarządzania projektami. Współpracujemy z Klientem poprzez system zarządzania projektami online, co porządkuje komunikację, ułatwia kontrolę realizacji projektu, ułatwia efektywną współpracę osób przebywających w różnych lokalizacjach, umożliwia archiwizację wszystkich ustaleń (szczególnie istotne w przypadku projektów które trwają wiele miesięcy lub wiele lat).
 • Analizy finansowe. W przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych firm zlecających wykonanie analizy finansowej podmiotom zewntrznym posiadamy pełne kompetencje do sporządzania analiz finansowych dla realizowanych projektów. Daje nam to dużą elastyczność. Podnosi to bezpieczeństwo naszego klienta. Umożliwia nam błyskawiczne modyfikacje dokumentacji jeżeli zachodzi taka potrzeba. 
 • Wsparcie studia graficznego. W wycenie dokumentacji dla szczególnie ważnych i prestiżowych projektów możemy uwzględnić koszt udziału grafika komputerowego w zespole projektowym. W takim przypadku opracowania są dodatkowo nasycone grafikami, schematami, zdjęciami, infografikami co ułatwia odbiór przekazywanych treści. 
 • Gwarancja. Udzielamy gwarancji na przygotowaną przez nas dokumentację. Oznacza to, że Klient płaci za dokumentację dopiero wtedy kiedy wie, że spełniła ona jego oczekiwania. Po przygotowaniu dokumentacji przedstawiamy ją do oceny Klienta, w razie konieczności nanosimy poprawki. Dopiero po akceptacji opracowania Klient dokonuje zapłaty. Ponadto, jeżeli po złożeniu dokumentacji instytucja oceniająca wnioski ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do treści dokumentacji, zobowiązujemy się do nanoszenia poprawek, aż do momentu pełnej akceptacji opracowania. W przypadku odrzucenia dokumentacji przez instytucję oceniającą wnioski z przyczyn zawinionych przez naszą firmę zobowiązujemy się do całkowitego zwrotu otrzymanego wynagrodzenia. 
 • Ubezpieczenie. Dotychczas żaden nasz projekt nie został negatywnie oceniony w kontekście jakości wykonania dokumentacji. Jednakże aby zwiększyć komfort naszych klientów jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności kontraktowej do 2 mln zł. 

 

Zapraszamy do współpracy!

Oferta PDF: