Dla naszych Klientów pozyskaliśmy

 dotacji

Fundusze Strukturalne Programy krajowe Fundusze EOG Program "Norweski"

Referencje

Masterprojekt

Od 2002 roku wykonujemy dla naszych Klientów dokumentacje celem pozyskania finansowania projektów. Obszarem naszych zainteresowań są fundusze strukturalne UE oraz środki krajowe. Historia naszej działalności sięga środków przedakcesyjnych.

Do chwili obecnej pozyskaliśmy dla naszych Klientów około . Żaden z przygotowanych przez nas projektów nie został negatywnie oceniony w kontekście jakości wykonania dokumentacji. Na uwagę zasługuje fakt, że na chwilę obecną pozyskaliśmy dotacje dla . Kolejne zwycięstwa w konkursach przy współpracy z nami są oczekiwaną normą.

Obsługa dotacji

Aplikujemy o środki z Funduszy Strukturalnych UE i źródeł krajowych. Wykonujemy między innymi: wnioski aplikacyjne, studium wykonalności, biznes plany.

Rozliczamy kompleksowo projekty wybrane do dofinansowania. Przygotowujemy wymagane dokumenty, raporty i zestawienia. Monitorujemy zgodność realizacji projektu z dokumentacją. Sporządzamy wnioski o płatności.

Analizy finansowe do dokumentacji: finansowe, ekonomiczne, wrażliwości, ryzyka, przygotowanie aktywnego arkusza MsExcel, zmiany i poprawki na wszystkich etapach oceny.

Kompleksowa obsuga ZOZ
w oparciu o abonament

Dotaje dla ZOZ

Rozwój ZOZ finansowany jest środkami dotacyjnymi.

Doceniając znaczenie dotacji dla funkcjonowania ZOZ przygotowaliśmy usługę "DOTACJE 24". Ma ona charakter abonamentowy.

DOTACJE 24 swoim zakresem obejmują wszystko, co istotne dla skutecznego korzystania ze środków referencyjnych:

monitoring, doradztwo, przygotowanie dokumentacji konkursowej, rozliczanie projektów,dostęp do platformy komunikacyjnej.

Kontakt

Masterprojekt S.C.
os. W.A. Mozarta 26/1, 31-232 Kraków
NIP: 677-22-89-156
tel: 508 551 802
biuro@masterprojekt.pl

Formularz kontaktowy